logo hostprior

Politica de Confidențialitate

Prezenta convenție privind Termeni și conditii de utilizare a serviciului de găzduire web stabilește care sunt condițiile in care orice persoană poate utiliza serviciul de găzduire web.

Termeni și condiții de utilizare a serviciului de găzduire web, GDPR, Politica de confidențialitate

1. Preambul (termeni și condiții)
Prezenta convenție privind „Termeni și condiții de utilizare a serviciului de găzduire web” (denumita în continuare „convenția”), stabilește care sunt condițiile în care orice persoana poate vizita ori accesa siteul hostprior (denumit în continuare „siteul”) ori poate utiliza serviciul de găzduire web (denumit în continuare „serviciul”), și are valoarea unei convenții încheiate intre HostPrior SRL (denumit în continuare „furnizorul”), în calitatea sa de proprietar și administrator al sitului și de furnizor al serviciului, și orice persoana care vizitează ori accesează situl sau care dorește sa utilizeze în orice mod sau utilizează efectiv serviciul (denumit în continuare „utilizatorul”).

Neacceptarea acestei convenții ori a oricărei prevederi din aceasta atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea sitului ori utilizarea în orice mod a serviciului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a siteului, deschiderea unui cont ori utilizarea în orice mod a serviciului constituie o acceptare în întregime a convenției și a oricărei prevederi din aceasta, inclusiv a oricăror modificări ulterioare care vor putea fi efectuate fără restricții de către furnizor, fără a fi necesara nici o alta formalitate.
2. Politici de publicare a conținutului
Este interzisa publicarea pe serverele furnizorului de conținuturi sau trimiteri (links) către astfel de conținuturi care:
(1) încalcă ori prejudiciază în orice mod drepturile de proprietate intelectuala ale altor persoane ori alte drepturi;
(2) au conținut obscen sau pornografic sau de natura violenta;
(3) au conținut defăimător sau calomnios;
(4) au conținut cu caracter rasial ori discriminatoriu;
(5) conțin viruși, cai troieni sau altele similare;
(6) conțin software piratat sau se adresează celor care piratează software ori practica orice activități similare.
3. IRC
Este interzisa operarea de IRC (Internet Relay Chat) sau de roboti de IRC de pe serverele Furnizorului, ori găzduirea pe serverele furnizorului a oricărui fișier care are legătura cu IRC sau a oricăror fișiere similare.
4. Servere PROXY
Este interzisa folosirea de servere proxy în desfășurarea activității pe serverele furnizorului ori găzduirea pe serverele furnizorului a serverelor proxy.
5. E-mail
Este interzisa trimiterea de mesaje e-mail nesolicitate (cunoscute și ca SPAM sau UCE) de către utilizatori, folosind serviciul sau o adresa de email administrata de pe un alt sistem care sa conțină referiri la situl utilizatorilor, daca acest sit este găzduit de HostPrior SRL.

Este interzisa trimiterea de newslettere de către utilizatorii conturilor de găzduire shared.
6. Activitati ilegale
Este interzisa utilizarea în orice mod a sistemului hostprior, a sitului ori a serviciului pentru desfășurarea oricăror activități ilegale sau care au legătura cu activități ilegale, incluzând, dar fără a se limita la pătrunderea în alte sisteme, fraude cu cărți de credit, furturi, amenințări sau violenta, precum și orice încercare de subminare sau de provocare de pagube unui server hostprior sau unui utilizator al hostprior.

Utilizatorii își asuma obligația de a nu introduce orice fel de viruși pe sit ori în sistemul hostprior si de a se abține de la orice fel de acțiuni de tipul „flooding”, „spamming”, „mailbombing” or „crashing”, precum și de la trimiterea de mesaje nesolicitate către orice alt utilizator.

Este interzisa, de asemenea, folosirea de către utilizatori a oricăror dispozitive sau programe de calculator ori orice alte mijloace care pot conduce la modificarea funcționarii situl ori serviciului sau la împiedicarea ori tulburarea în orice mod a funcționarii acestora.

Utilizatorii își asuma obligația de a nu utiliza informațiile ori facilitățile oferite de sit ori de serviciu în orice scopuri contrare intereselor furnizorului ori altor utilizatori, și de a nu accesa fără autorizarea expresa a furnizorului ori în alte modalități decât cele permise de furnizor baza de date utilizata pentru prestarea serviciului.

In cazul încălcării acestor prevederi, Furnizorul își rezerva dreptul de a suspenda / inchide conturile celor care se fac vinovați de desfășurarea de activități ilegale. Totodată Furnizorul poate proceda la ștergerea tuturor datelor de pe server, putând refuza în astfel de situații solicitările de returnare a tarifelor pentru perioada în care serviciul nu a fost prestat întrucât contul a fost suspendat / închis pentru desfășurarea de activități ilegale. Furnizorul are dreptul de a retine sumele de bani primite de la utilizator ca o sancțiune a încălcării prezentului acord de utilizare.
7. Informatii si materiale
In toate situatiile in care utilizeaza in orice mod ori posteaza pe siturile proprii informatii ori materiale, utilizatorii isi asuma obligatia de a nu prejudicia in niciun mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile respective. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru materialele si informatiile postate pe siturile proprii ori pentru opiniile de orice fel exprimate in orice zone ale siturilor proprii. Utilizatorii inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a prevederilor precedente nu poate angaja in niciun mod raspunderea furnizorului, ci numai raspunderea utilizatorilor.
8. Numele-gazda si adresa IP
Furnizorul este si va ramane singurul proprietar al tuturor adreselor IP din reteaua furnizorului. Utilizatorii nu au dreptul sa modifice configuratia TCP/IP sau sa utilizeze configuratii care nu au fost alocate utilizatorilor de catre furnizor. Furnizorul isi rezerva dreptul de a schimba adresele IP atribuite utilizatorilor pe perioada reactualizarii retelei, a furnizarii securitatii sau a oricarui serviciu de migrare din retea.
9. Achitarea tarifelor pentru prestarea serviciului
Toate si orice tarife (taxe) mentionate in conventie ori in orice acte in legatura cu aceasta sunt exprimate in EUR, USD sau RON, urmand ca achitarea acestora sa fie efectuata in ziua facturarii.
10. Cadrul fiscal
HostPrior SRL va pune la dispozitie toate actele aferente inregistrarii de domenii sau achizitionarii de conturi de gazduire web. Emitem factura fiscala pentru toate serviciile achizitionate de clienti nostrii.
11. Facturi
Toate preturile includ TVA. Din momentul care ati facut comanda primiti datele de conectare la sistemul de contabilitate si proforma. Dupa ce ati achitat proforma primiti instant datele de conectare la panoul de control si factura.

Dupa emiterea de catre furnizor a facturilor, utilizatorii pot obtine aceste facturi si prin accesarea sistemului de contabilitate hostprior.
12. Modalitati de plata a tarifelor pentru prestarea serviciului
Conturile utilizatorilor pentru care achitarea catre furnizor a tarifelor (taxelor) pentru prestarea serviciului se face prin transfer bancar, card si paypal vor fi setate si activate numai atunci cand dovada va fi fost primit de catre furnizor ori cand utilizatorul va fi transmis prin e-mail dovada inaintarii ordinului de plata.

In toate cazurile, furnizorul are dreptul de a stabili in mod discretionar, ori de cate ori considera necesar, ca setarea si activarea conturilor utilizatorilor se va face numai atunci cand furnizorul va fi incasat suma corespunzatoare tarifului ori contul bancar al furnizorului va fi fost creditat cu aceasta suma, operatiunea fiind confirmata furnizorului de catre banca acestuia.
13. Termenele de plata
In functie de regularitatea cu care se fac comenzile, utilizatorii au la dispozitie termene diferite de plata

Pentru comenzile noi, termenul de plata este de 7 zile. Daca la expirarea acestui termen utilizatorul nu a achitat comanda efectuata, atunci impotriva acestuia se vor lua masurile de la art. 14 din prezentul acord.

Pentru orice plata care nu implica o comanda noua (ex: pachete de gazduire, prelungire domeniu etc), scadenta facturilor emise de Furnizor este de 30 de zile. Depasirea acestui termen ofera Furnizorului dreptul de a aplica sanctiunile prevazute la art. 15 din prezentul acord.
14. Suspendarea contului pentru neplata tarifelor
Conturile utilizatorilor care nu au achitat tarifele pentru prestarea Serviciului in termenul prevazut de Acord vor fi suspendate pana la confirmarea efectuarii platii sau pana la data efectuarii platii, asa cum se mentioneaza in articolul privitor la modalitatile de plata a tarifelor. Reactivarea conturilor se va putea face fie dupa confirmarea efectuarii platii, prin transmiterea dovezii platii, fie dupa efectuarea platii, in conditiile mentionate la sectiunea „Modalitati de plata a tarifelor pentru prestarea Serviciului”.

Ca urmare a suspendarii contului, Furnizorul va generea automat pe pagina utilizatorului un anunt care va contine logo-ul Furnizorului si datele de contact ale acestuia. Anuntul va cuprinde motivele pentru care contul a fost suspendat si modalitatile de plata pe care le are utilizatorul. De asemenea, Furnizorul va oferi si datele de contact pentru ca utilizatorul sa poata lua legatura cu Furnizorul pentru orice motiv. Prin postarea acestui anunt, Furnizorul nu urmareste sa se promoveze pe pagina de internet a utilizatorului. Furnizorul foloseste acest anunt pentru a aduce la cunostinta utilizatorului faptul ca acesta nu si-a indeplinit obligatiile de plata a tarifelor.

La data suspendarii contului utilizatorului pentru neplata tarifelor, Furnizorul va putea proceda si la inlaturarea oricaror date existente pe server-ele Furnizorului, in mod discretionar. Furnizorul nu are nicio obligatie fata de utilizatori in vederea pastrarii datelor utilizatorilor care nu isi indeplinesc in mod corespunzator obligatiile fata de Furnizor. Furnizorul are dreptul de a mai pastra datele pe server pentru o perioada de 30 de zile de la suspendarea contului, Furnizorul nefiind obligat insa sa pastreze aceste date.
15. Redeschiderea conturilor
Furnizorul va putea redeschide conturile inchise pentru neplata tarifelor numai dupa plata integrala a tuturor sumelor datorate de catre utilizatori, inclusiv a taxelor pentru redeschiderea conturilor, iar redeschiderea conturilor va putea fi facuta de catre furnizor in mod discretionar, potrivit propriei sale aprecieri, numai daca furnizorul va aprecia ca nu mai exista riscul neplatii tarifelor pentru prestarea serviciului.
16. Domeniile .ro
Utilizatorul care doreste sa inregistreze un domeniu .ro va putea face acest lucru accesand link-ul Inregistrare domenii web. Pentru a se proceda la înregistrarea unui domeniu.ro, solicitantul trebuie să cunoască, să înţeleagă şi sa fie de acord cu toate şi orice condiţii enunţate pe site-ul www.rotld.ro, incluzând regulile de înregistrare, contractul de înregistrare şi orice alte informaţii aflate pe site-ul menţionat. Din momentul solicitarii inregistrarii unui domeniu .ro, utilizatorul are la dispozitie 15 de zile pentru a achita pretul aferent inregistrarii domeniului, conform celor descrise in paragraful 11. In cazul in care, la expirarea celor 15 de zile, utilizatorul nu isi va fi executat obligatia de plata, hostprior.ro, in parteneriat cu ICI-ROTLD, va putea dispune anularea cererii, urmand ca domeniul .ro solicitat sa redevina disponibil, fara a fi obligata sa notifice utilizatorul in acest sens. hostprior.ro nu este obligata sa justifice, in orice mod sau in orice masura, decizia de anulare a inregistrarii domeniului .ro.

La solicitarea înregistrării domeniului .ro Utilizatorul trebuie să furnizeze date de contact valide. În caz contrar există posibilitatea ca domeniul să fie refuzat la înregistrare. Furnizorul nu îşi asumă nicio răspundere pentru situaţiile în care, din cauza unor erori de sistem, a datelor de contact invalide sau din orice altă cauză, domeniul .ro solicitat de către Utilizator prin intermediul Furnizorului nu a putut fi înregistrat.
17. Domeniile non .ro
Inregistrarea si prelungirea valabilităţii domeniilor cu extensie diferita de extensia .ro se va efectua dupa confirmarea platii. In cazul inregistrarii unui domeniu nou de tipul non .ro, furnizorul va emite o factura proforma, urmand ca in termen de 15 zile utilizatorul sa achite contravaloarea ei. In cazul prelungirii unui domeniu non .ro, furnizorul va emite o factura proforma inainte cu 30 de zile de data expirarii dreptului de folosinta a domeniului respectiv, urmand ca in acest termen utilizatorul sa achite contravaloarea ei. Daca pana la data scadenta a facturii, utilizatorul nu a platit valoarea tarifelor pentru serviciile solicitate, Furnizorul nu va proceda la inregistrarea sau prelungirea valabilităţii domeniului/domeniilor solicitate. In cazul in care se va receptiona plata facturii proforme dupa expirarea termenului de 15, respectiv 30 de zile, exista posibilitatea ca inregistrarea/prelungirea domeniului sa poata fi realizata numai in conditiile achitarii unor taxe suplimentare impuse de registratari.

Furnizorul nu îşi asumă răspunderea pentru înregistrarea şi / sau prelungirea valabilităţii domeniilor solicitate după expirarea scadenţei. În situaţia în care Furnizorul acceptă să presteze serviciile după expirarea scadenţei facturilor, utilizatorul îşi asumă plata oricăror taxe necesare solicitate de către registrari şi suportarea tuturor costurilor.
18. Returnarea tarifelor
Returnarea catre utilizatori a tarifelor (taxelor) achitate de acestia pentru prestarea serviciului se face numai corespunzator unei luni calendaristice intregi, si numai daca utilizatorul respectiv a solicitat in scris acest lucru furnizorului, cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii lunii calendaristice respective. In toate situatiile, tarifele (taxele) de setup ori taxele de inregistrare a domeniilor de web NU vor fi returnate de catre furnizor. Furnizorul nu va returna nici tarifele asociate licenţelor achiziţionate de Furnizor în numele şi pe seama utilizatorilor, dacă acestea vor fi fost plătite de către Furnizor anterior solicitării utilizatorilor de returnare a tarifelor plătite şi neutilizate.

In cazul in care utilizatorii solicita returnarea tarifelor platite pentru serviciile utilizate sau care ar urma sa fie utilizate, Furnizorul le va returna proportional cu serviciile prestate pana in momentul solicitarii, daca este cazul. De asemenea, Furnizorul va retine si sumele necesare acoperirii comisioanelor bancare aferente tranzactiilor.
19. Daune
Utilizatorul declara ca intelege si accepta ca in orice situatii in care utilizatorul va solicita daune de orice fel furnizorului, suma totala a daunelor solicitate de utilizator pentru orice motiv si care ar putea fi achitate de furnizor nu va putea depasi in niciun mod si in niciun caz suma totala a tarifelor (taxelor) achitate de catre utilizator furnizorului.
20. Garantia uptime
Garantia Uptime de 99,9 % (garantia de functionare) se refera numai la functionarea retelei, si NU se aplica in cazul serverelor sau serviciilor si aplicatiilor existente pe servere.
21. Exonerare
Furnizorul nu va fi sub nici o forma responsabil pentru perioada de nefunctionare a serverelor datorata actiunilor utilizatorilor sau fluctuatiilor in consistenta internetului.
22. Folosirea corecta a resurselor
Siturile care se incadreaza in limita de transfer contractata raman in continuare subiectul revizuirii in cazul in care folosesc mai mult de 15 % din totalul resurselor sistemului.
23. Transferul domeniilor
Transferarea unui domeniu este responsabilitatea utilizatorilor si nu a furnizorului, iar utilizatorilor nu li se vor returna niciun fel de sume achitate ca taxe in cazul in care domeniile utilizatorului nu au fost transferate.
24. Servicii oferite utilizatorilor
Toate serviciile precum backup (salvare date) sau panou control sunt furnizate utilizatorilor numai prin amabilitatea furnizorului, fara ca acesta sa isi fi asumat fata de utilizatori vreo obligatie de orice fel in acest sens. Utilizatorul declara ca a luat cunostinta de acest lucru si intelege si accepta ca este singurul responsabil pentru efectuarea salvarii datelor propriului sit.

Furnizorul nu este responsabil in niciun mod pentru pierderea informatiilor gazduite ca urmare a actiunilor utilizatorilor sau datorita erorilor existente in aplicatiile care nu sunt asociate cu serviciul. Ca exemplu, panoul de control nu este asociat cu serviciul si nu este pus la dispozitie de catre furnizor, fiind dezvoltat si oferit de catre cpanel.net.
25. Conditii de furnizare a serviciului
Furnizorul nu isi asuma nicio responsabilitate pentru orice fel de consecinte rezultate din utilizarea serviciului ori a datelor si informatiilor oferite in orice mod de catre site, iar utilizatorul declara ca intelege si accepta acest lucru.
26. Dreptul de a refuza furnizarea serviciului
Furnizorul isi rezerva dreptul de a refuza furnizarea serviciului catre orice persoana, potrivit aprecierii discretionare a furnizorului si indiferent de motiv, fara a fi tinut sa justifice ori sa motiveze acest lucru.
27. Incetarea serviciului
Furnizorul are dreptul sa interzica de indata, fara preaviz si fara nici o alta formalitate, accesul pe sit ori accesul la serviciu al oricarui utilizator ori al oricarei persoane care incalca in orice mod oricare dintre clauzele prezentei conventii. In acest caz, furnizorul are dreptul sa inceteze de indata furnizarea serviciului catre persoanele mentionate. La optiunea exclusiva a furnizorului, in cazul incalcarii in orice mod a oricareia dintre clauzele prezentei conventii furnizorul va putea recurge la masura mai sus mentionata, ori va putea adresa respectivei persoane un avertisment, ori va putea restrictiona temporar accesul persoanei la oricare dintre facilitatile situl ori serviciului.
28. Limitarea raspunderii
Utilizatorul intelege si accepta ca serviciile contractate prin intermediul acestui site sunt oferite potrivit principiilor „asa cum sunt” si „asa cum sunt disponibile”.

In cazul in care serviciile sunt inaccesibile sau inoperabile pentru diverse motive obiective, incluzand dar fara a se limita la erori din sistem, nefunctionarea echipamentelor utilizate de Furnizor sau orice fel de cauze care se afla in afara controlului Furnizorului, utilizatorul il absolva pe Furnizor de orice raspundere. In acest sens, Furnizorul nu va raspunde pentru orice fel de daune sau prejudicii directe sau indirecte fata de utilizator ori fata de terte parti.
29. Notificari si anunturi
HostPrior isi rezerva dreptul de a trimite notificari privind serviciile oferite precum si anunturi din partea unor terti, atunci cand acestea pot fi in folosul utilizatorilor.
30. Modificarea conventiei
Furnizorul are dreptul de a modifica fara niciun fel de preaviz sau orice alta formalitate oricare dintre prevederile conventiei. Orice modificare este acceptata de catre utilizatorii situl prin simpla utilizare a oricarei facilitati oferite de sit sau de serviciu ori prin accesarea sitului sau contului, intervenite oricand dupa operarea modificarii, iar neacceptarea oricarei modificari atrage obligatia respectivului utilizator de a inceta de indata accesarea situl sau a contului ori utilizarea in orice mod a serviciului.
31. Nota de informare privind protectia datelor personale
La optiunea dvs., ne furnizati unele date personale ale dvs. pentru a va crea un cont valabil si pentru a beneficia de serviciile oferite prin intermediul site-ului www.hostprior.ro de catre HostPrior SRL.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Sunteti de acord ca stergerea datelor personale ale dvs. va fi urmata de stergerea contului dvs. din sistem si de imposibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de catre HostPrior SRL.

Pentru exercitarea acestor drepturi puteti face o cerere in scris cu cerinta dvs. pe care sa o trimiteti apoi prin e-mail la adresa termeni@hostprior.ro.

Daca unele dintre datele dvs. sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
32. GDPR – Noile reglementări UE cu privire la protecția și prelucrarea datelor personale
Suntem 100% dedicați protejării datelor tale. Tu decizi cum folosim datele tale personale.

Tehnologia și mediul online ne aduc beneficii tuturor, dar, în același timp, și provocări. Iar una dintre acestea este protejarea datelor personale ale clienților noștri. La HostPrior SRL, acest demers (de punere in acord cu gdpr) a fost încă de la început un angajament ferm pe care l-am luat față de clienții noștri.

Începând cu data de 25 mai 2018, HostPrior SRL a adoptat regulamentul UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Te asigurăm că HostPrior SRL va continua să prelucreze datele personale ale clienților doar în scopuri bine definite, precum facturare, suport, informatii.

Totodata HostPrior SRL va prelucra datele personale ale clienților pentru crearea de oferte personalizate care să fie cât mai aproape de nevoile acestora în cazul în care clienții și-au exprimat clar opțiunea pentru acest lucru.

Exprima-ti preferintele legate de modul de utilizare al datelor personale prin apel telefonic la 0753 798 566, mail la info@hostprior.ro sau bifand casuta „Aș dori să fiu la curent cu știri, informații și oferte speciale” din cadrul detaliilor fiecarui cont.

Preferințele tale de prelucrare a datelor cu caracter personal vor intra în vigoare de la exprimarea acestora.

Te invităm să citești mai jos câteva informații despre protecția datelor personale la HostPrior SRL, iar dacă nu ai găsit ceea ce te interesează în secțiunile de mai jos și ai o întrebare pentru noi, scrie-ne la adresa info@hostprior.ro. Alternativ, poți consulta mai multe detalii în Termenii și Condițiile Generale pentru utilizarea serviciilor HostPrior SRL.

E bine de știut
HostPrior SRL respecta toate principiile cerute de GDPR dintre care enumeram:
• Transparență, corectitudine și legalitate în manipularea și utilizarea datelor cu caracter personal;
• Limitarea prelucrării datelor cu caracter personal la scopurile explicite și legitime;
• Restrângerea colectării și a păstrării la cantitatea minimă de date cu caracter personal necesară pentru un anumit scop;
• Asigurarea corectitudinii datelor, inclusiv a posibilității de a le șterge și edita;
• Limitarea păstrării datelor cu caracter personal;
• Asigurarea securității, a integrității și a confidențialității datelor cu caracter personal.

Ce sunt datele personale și cum le obținem?
Datele personale sunt acele informații prin care un client poate fi identificat în mod direct sau indirect. HostPrior SRL obține aceste date astfel:

Direct de la client
HostPrior SRL colectează date personale direct de la client, de regulă acele informații furnizate la deschiderea contului de facturare, semnarea contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia:

Nume, Prenume
Adresa poștală și de e-mail
Număr de telefon
Detalii privind tranzacțiile efectuate (produse achiziționate, prețuri, moduri de plată)
Detalii legate de trafic
HostPrior SRL poate solicita și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu atunci când clientul furnizează o copie după un act de identitate, NRC, CUI la momentul încheierii unui contract cu consimțământul său.

De asemenea, HostPrior SRL primește orice informații sau conținut creat de client și oferit în mod activ de acesta (fotografii, clipuri etc.).

În plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, HostPrior SRL poate solicita uneori informații privind experiența clientului pe parcursul utilizării produselor și serviciilor HostPrior SRL. Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

Automat
În anumite situații, HostPrior SRL poate colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, beacon-urilor web sau telefonice, atunci când clientul interacționează cu reclamele și aplicațiile mobile HostPrior SRL sau când vizitează site-urile web și alte sisteme informatice HostPrior SRL. Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu HostPrior SRL.

Din surse externe
Pentru oferirea de produse și servicii, HostPrior SRL poate colecta în mod legitim date despre client și din surse externe atunci când consultă:
– baza de date externă (bază de date folosită la nivelul industriei, care înregistrează situații de debite sau fraudă), precum și baze de date care ajută la identificarea unor posibile zone de risc în cadrul unei relații contractuale viitoare
– baze de date publice (cum ar fi cea a Registrului Comerțului sau Ministerului Finanțelor Publice)

Pot fi colectate date personale și din surse precum: agregatori de date terți, parteneri HostPrior SRL, surse publice și site-uri de rețele sociale ale unor terți, platforme online care oferă acces la aplicațiile HostPrior SRL sau ale partenerilor HostPrior SRL (dacă există acordul clientului ca datele sale personale să fie comunicate către HostPrior SRL).

HostPrior SRL poate combina diverse date personale ale clientului, provenite din diferite surse (un site web, un eveniment etc.), doar pentru a deservi interesele clientului într-un mod personalizat și legitim.

Care sunt drepturile clienților cu privire la prelucrarea datelor personale?
Clientul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar HostPrior SRL asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).
HostPrior SRL a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul are dreptul:
– să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)
– să acceseze datele sale personale sau să solicite HostPrior SRL transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)
– să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare
– să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
– să solicite HostPrior SRL să corecteze orice inexactități din datele sale personale. în cazul unui cont online, acest lucru se poate face, de obicei, din secțiunea de editare a datelor contului. în orice situație, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor sale.

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, clientul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita HostPrior SRL să i se șteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate clientului în mod corespunzător.

Dreptul de dezactivare se poate exercita după cum urmează:
– prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicările de marketing relevante
– preferințele de activare/dezactivare se executa din secțiunea relevantă de editare a detaliilor contului
– printr-o solicitare către info@hostprior.ro

Clientul va primi în continuare comunicări administrative de la HostPrior SRL, precum confirmări ale comenzilor sau notificări cu privire la activitățile din contul său (de ex. confirmări de cont și modificări de parolă), chiar dacă renunță la primirea comunicărilor de marketing.

HostPrior SRL informează clientul că se poate opune oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

Ce presupune prelucrarea automată a datelor cu caracter personal?
Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară emiterii facturii.

HostPrior SRL personalizează comunicarea cu clienții săi utilizând date personale legate de istoricul clienților, opțiuni anterioare sau preferințe de produse sau servicii.

Clientul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care produce efecte juridice în ceea ce îl privește sau îl afectează într-un mod semnificativ, cu excepția cazului în care clientul a fost în mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru încheierea facturii sau realizarea unui contract încheiat cu HostPrior SRL (cum este cazul identificării eligibilității pentru anumite oferte) pentru a preveni situațiile de fraudă și debite, sau HostPrior SRL este obligată de lege să utilizeze în acest mod datele personale.

În toate cazurile, clientul are posibilitatea de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automată, precum și, acolo unde este cazul, clientul poate să solicite intervenție umană în emiterea deciziei care îl privește.

Cum îți protejăm datele personale?
HostPrior SRL aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor
Pentru a garanta siguranța datelor personale, HostPrior SRL a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei. Acestea nu acoperă acele date personale pe care clientul alege să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor
HostPrior SRL va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, HostPrior SRL poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului cu HostPrior SRL, în conformitate cu legislația în vigoare.

Atunci când datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, HostPrior SRL le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

33. Politica de confidențialitate
HostPrior SRL respecta intimitatea fiecarui vizitator, fiind constienti de importanta acestui lucru. Informatia prezentata mai jos in aceasta pagina este conceputa pentru a ajuta vizitatorii si clientii nostri in a intelege ce informatie colectam de pe site-urile operate de HostPrior SRL si modul in care aceasta este folosita.

Suntem 100% dedicați protejării datelor tale. Tu decizi cum folosim datele tale personale.

Tehnologia și mediul online ne aduc beneficii tuturor, dar, în același timp, și provocări. Iar una dintre acestea este protejarea datelor personale ale vizitatorilor, respectiv clienților noștri. La HostPrior SRL, acest demers (de punere in acord cu GDPR) a fost încă de la început un angajament ferm pe care l-am luat față de clienții noștri.

Începând cu data de 25 mai 2018, HostPrior SRL va adopta regulamentul UE 2016/679. Cunoscută ca și GDPR (General Data Protection Regulation) sau Regulamentul general privind protecția datelor personale, această măsură va intra în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene.

Te asigurăm că HostPrior SRL va continua să prelucreze datele personale ale clienților doar în scopuri bine definite, precum facturare, suport, informatii.

Totodata HostPrior SRL va prelucra datele personale ale clienților pentru crearea de oferte personalizate care să fie cât mai aproape de nevoile acestora în cazul în care clienții și-au exprimat clar opțiunea pentru acest lucru.

Exprima-ti preferintele legate de modul de utilizare al datelor personale prin apel telefonic la 0753 798 566, mail la info@hostprior.ro sau bifand/debifand casuta „Aș dori să fiu la curent cu știri, informații și oferte speciale” din cadrul detaliilor fiecarui cont.

Preferințele tale de prelucrare a datelor cu caracter personal vor intra în vigoare de la exprimarea acestora.

Te invităm să citești mai jos câteva informații despre protecția datelor personale la HostPrior SRL, iar dacă nu ai găsit ceea ce te interesează în secțiunile de mai jos și ai o întrebare pentru noi, scrie-ne la adresa info@HostPrior.ro. Alternativ, poți consulta mai multe detalii în Termenii și Condițiile Generale pentru utilizarea serviciilor HostPrior SRL.

E bine de știut
HostPrior SRL respecta toate principiile cerute de GDPR dintre care enumeram:
• Transparență, corectitudine și legalitate în manipularea și utilizarea datelor cu caracter personal;
• Limitarea prelucrării datelor cu caracter personal la scopurile explicite și legitime;
• Restrângerea colectării și a păstrării la cantitatea minimă de date cu caracter personal necesară pentru un anumit scop;
• Asigurarea corectitudinii datelor, inclusiv a posibilității de a le șterge și edita;
• Limitarea păstrării datelor cu caracter personal;
• Asigurarea securității, a integrității și a confidențialității datelor cu caracter personal.

Ce sunt datele personale și cum le obținem?
Datele personale sunt acele informații prin care un client poate fi identificat în mod direct sau indirect. HostPrior SRL obține aceste date astfel:

Direct de la client
HostPrior SRL colectează date personale direct de la client, de regulă acele informații furnizate la deschiderea contului de facturare, semnarea contractului sau pe parcursul desfășurării acestuia:

Nume, Prenume
Adresa poștală și de e-mail
Număr de telefon
Detalii privind tranzacțiile efectuate (produse achiziționate, prețuri, moduri de plată)
Detalii legate de trafic
HostPrior SRL poate solicita și alte date personale în scopuri specifice, de exemplu atunci când clientul furnizează o copie după un act de identitate, NRC, CUI la momentul încheierii unui contract cu consimțământul său.

De asemenea, HostPrior SRL primește orice informații sau conținut creat de client și oferit în mod activ de acesta (fotografii, clipuri etc.).

În plus, pentru a fi în măsură să ofere cele mai bune produse și servicii, HostPrior SRL poate solicita uneori informații privind experiența clientului pe parcursul utilizării produselor și serviciilor HostPrior SRL. Aceste informații pot fi comentarii sau sugestii, dar și recomandări pentru îmbunătățire.

Automat
În anumite situații, HostPrior SRL poate colecta datele clienților și prin mijloace automate. De exemplu, date personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor, beacon-urilor web sau telefonice, atunci când clientul interacționează cu reclamele și aplicațiile mobile HostPrior SRL sau când vizitează site-urile web și alte sisteme informatice HostPrior SRL. Datele astfel colectate pot include: adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, numărul de identificare al dispozitivului mobil folosit, locația geografică, adrese URL de redirecționare, informațiile despre acțiunile întreprinse sau despre interacțiunea cu HostPrior SRL.

Din surse externe
Pentru oferirea de produse și servicii, HostPrior SRL poate colecta în mod legitim date despre client și din surse externe atunci când consultă:
– baza de date externă (bază de date folosită la nivelul industriei, care înregistrează situații de debite sau fraudă), precum și baze de date care ajută la identificarea unor posibile zone de risc în cadrul unei relații contractuale viitoare
– baze de date publice (cum ar fi cea a Registrului Comerțului sau Ministerului Finanțelor Publice)

Pot fi colectate date personale și din surse precum: agregatori de date terți, parteneri HostPrior SRL, surse publice și site-uri de rețele sociale ale unor terți, platforme online care oferă acces la aplicațiile HostPrior SRL sau ale partenerilor HostPrior SRL (dacă există acordul clientului ca datele sale personale să fie comunicate către HostPrior SRL).

HostPrior SRL poate combina diverse date personale ale clientului, provenite din diferite surse (un site web, un eveniment etc.), doar pentru a deservi interesele clientului într-un mod personalizat și legitim.

Care sunt drepturile clienților cu privire la prelucrarea datelor personale?
Clientul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar HostPrior SRL asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

HostPrior SRL a luat măsurile de precauție necesare pentru a asigura clientul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Clientul are dreptul:
– să acceseze datele sale personale, să le modifice, restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora (dreptul de a fi uitat)
– să acceseze datele sale personale sau să solicite HostPrior SRL transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate)
– să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și unor tehnologii similare
– să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP)
– să solicite HostPrior SRL să corecteze orice inexactități din datele sale personale. în cazul unui cont online, acest lucru se poate face, de obicei, din secțiunea de editare a datelor contului. în orice situație, Clientul poate trimite o solicitare de rectificare a datelor sale.

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, clientul va putea opta să nu mai primească comunicări de marketing, însă nu va putea solicita HostPrior SRL să i se șteargă datele personale necesare pentru executarea contractului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate clientului în mod corespunzător.

Dreptul de dezactivare se poate exercita după cum urmează:
– prin urmarea instrucțiunilor pentru dezactivare din comunicările de marketing relevante
– preferințele de activare/dezactivare se executa din secțiunea relevantă de editare a detaliilor contului
– printr-o solicitare către info@HostPrior.ro

Clientul va primi în continuare comunicări administrative de la HostPrior SRL, precum confirmări ale comenzilor sau notificări cu privire la activitățile din contul său (de ex. confirmări de cont și modificări de parolă), chiar dacă renunță la primirea comunicărilor de marketing.

HostPrior SRL informează clientul că se poate opune oricând la o prelucrare executată pe baza interesului legitim. Orice opoziție va fi analizată și soluționată conform legii.

Ce presupune prelucrarea automată a datelor cu caracter personal?
Orice decizie luată exclusiv pe bază de prelucrare automată va fi anterior consimțită sau necesară emiterii facturii.

HostPrior SRL personalizează comunicarea cu clienții săi utilizând date personale legate de istoricul clienților, opțiuni anterioare sau preferințe de produse sau servicii.

Clientul nu va face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care produce efecte juridice în ceea ce îl privește sau îl afectează într-un mod semnificativ, cu excepția cazului în care clientul a fost în mod explicit de acord cu prelucrarea sau prelucrarea este necesară pentru încheierea facturii sau realizarea unui contract încheiat cu HostPrior SRL (cum este cazul identificării eligibilității pentru anumite oferte) pentru a preveni situațiile de fraudă și debite, sau HostPrior SRL este obligată de lege să utilizeze în acest mod datele personale.

În toate cazurile, clientul are posibilitatea de a solicita explicarea logicii din spatele mecanismului de decizie automată, precum și, acolo unde este cazul, clientul poate să solicite intervenție umană în emiterea deciziei care îl privește.

Cum îți protejăm datele personale?
HostPrior SRL aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale clientului și are implementate durate specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

Securitatea datelor
Pentru a garanta siguranța datelor personale, HostPrior SRL a implementat o serie de măsuri de securitate care sunt în conformitate cu standardele industriei. Acestea nu acoperă acele date personale pe care clientul alege să le comunice în spații publice online sau offline.

Păstrarea datelor
HostPrior SRL va păstra datele personale atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a oferi servicii noi sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, HostPrior SRL poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a clientului cu HostPrior SRL, în conformitate cu legislația în vigoare.

Atunci când datele personale ale clientului nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau care a fost agreat și nici nu există vreo obligație legală de păstrare, HostPrior SRL le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

Informatie Identificare-Persoane
HostPrior.ro primeste date specifice despre vizitatorii site-ului doar atunci cand informatia este furnizata voluntar si expicit, cand vizitatorii solicita informatii de la noi, cumpara sau se aboneaza la serviciile noastre, deschid un tichet de suport, depun CV-uri pentru oportunitatile de angajare sau ne trimit email.

Cand furnizati informatii ce poate duce la identificarea persoanei printr-unul dintre site-urile noastre, aceasta va fi folosita pentru a satisface cererea dvs. specifica.

HostPrior.ro NU va face cunoscute informatiile ce va identifica ca persoana decat daca (1) autorizati acest lucru si/sau (2) legea o cere.

Informatie Non Identificare-Persoane (Generica)
HostPrior.ro colecteaza unele informatii generice automat. Informatia Generica nu dezvaluie identitatea unui vizitator. Include, de obicei, informatii privind adresa de internet atribuita calculatorului, numarul si frecventa vizitatorilor precum si siturile HostPrior.ro vizitate.

HostPrior.ro colecteaza aceste informatii in scopul limitat de a determina necesitatile serviciilor adresate clientilor. Realizam acest lucru folosind anumite tehnologii, incluzand „cookies” (tehnologie ce poate fi folosita pentru a putea furniza vizitatorilor informatii special adresate acestora privind serviciile oferite).

Folosim cookie-uri necesare pentru a face un site utilizabil, pentru a analiza traficul si pentru a oferi partenerilor de rețele sociale si de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru.

HostPrior.ro nu combina informatia colectata in acest fel cu niciun fel de informatie ce poate duce la identificarea persoanelor. Puteti seta browserul sa va anunte atunci cand primiti un cookie si sa-l respingeti daca doriti.

Site-ul dumneavoastra gazduit de noi, server, forumuri, directoare web, alte site-uri

Informatia pe care o faceti cunoscuta in public, incluzand orice forumuri de discutii, camere de chat sau situri este disponibila oricarei persoane care viziteaza acel spatiu public. HostPrior SRL nu poate proteja informatia pe care o faceti cunoscuta in aceste locatii. Aditional, site-ul HostPrior.ro poate contine legaturi (links) catre alte site-uri ce nu au legatura cu HostPrior.ro. HostPrior.ro nu poate proteja informatia pe care o faceti publica acestor site-uri si va recomanda sa cititi Politicile de Confidentialitate ale respectivelor site-uri.

Când se aplică această Politică de confidențialitate
Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.

Exceptii si Limitari
Cu toate ca exista aceasta Declaratie de Confidentialitate, HostPrior SRL coopereaza in totalitate cu oficialitatile in orice investigatie ce are legatura cu orice continut (incluzand comunicatiile electronice private sau personale transmise catre HostPrior SRL) sau activitate ilegala a oricarui utilizator al Serviciilor, luand masuri rezonabile in a-si proteja drepturile de proprietate.

In scopurile limitate de a indeplini o astfel de cooperare si in concordanta cu legile aplicabile, HostPrior SRL poate fi solicitat sa dezvaluie informatii ce pot duce la identificarea persoanelor. Aditional, HostPrior SRL poate decide sa monitorizeze comunicatiile de orice tip (1) pentru a se supune legilor, reglementarilor sau cererilor guvernamentale; (2) daca o astfel de dezvaluire este necesara sau adecvata pentru operarea HostPrior.ro; (3) pentru a proteja drepturile de proprietate ale HostPrior SRL sau a altora.

WordPress
Comentarii
Când vizitatorii lasă comentarii pe sit, colectăm datele arătate în formularele de comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politica de confidențialitate a serviciului Gravatar este disponibilă aici: https://automattic.com/privacy/. După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilă pentru public lângă comentariul tău.

Media
Dacă încarci imagini pe situl web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descărca și extrage toate datele despre locație din imaginile de pe sit.

Cookie-uri
Dacă lași un comentariu pe situl nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui, adresei de email și sitului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

Dacă ai un cont și te autentifici în acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi navigatorul.

Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”, cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

Dacă editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi.